Tietosuojaseloste

Henkilötietojasi käytetään tilauksen käsittelyyn sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Bumbu Data Shop tarvitsee erilaisia tietosuoja-asetuksessa henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja tuottaakseen palveluita asiakkailleen ja palvellakseen asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu käsittelytilanteesta riippuen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen, sopimukseen, suostumukseen ja/tai oikeutettuun etuun. 

Bumbu Data Shop noudattaa tietojen käsittelyssä tietosuojaperiaatteita: käsittelyn lainmukaisuutta, kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, käyttötarkoitussidonnaisuutta, tietojen minimointia, tietojen täsmällisyyttä, tietojen säilytyksen rajoittamista, tietojen eheyttä ja luottamuksellisuutta ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuutta. Bumbu Data Shop vastaa myös siitä, että alihankkijat käsittelevät tietoja samaan tapaan.

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi omien tietojen tarkastuspyynnöissä palvelemme kirjallisesti, postilla ja sähköpostilla. Tiedustelut voi toimittaa osoitteella: bumbu@bumbudatashop.fi ja Bumbusoft Oy, Kortepolku 16, 87500 Kajaani.